Komunikat WKS Śląsk Wrocław

W związku z otrzymaniem pisma Zarządu PLK o nierozpatrywaniu naszego odwołania w przedmiocie odebrania licencji klubowej okresowej na grę w sezonie 2012/2013 informujemy:

1. Zgodnie z zapisami art 44 Regulaminu Rozgrywek PLK, korespondencję można kierować także za pośrednictwem poczty.Odwołanie zostało wysłane w dniu 3 sierpnia, a zatem w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania decyzji odmownej. (nr przesyłki 00759007734158437073) z powodu nie działającej poczty e-mail w siedzibie PLK.
2. Zasada nie stosowania „stempla pocztowego” odnosi się do zgłoszenia, okazania dokumentów i wpłat licencyjnych a nie procedur odwoławczych, które regulują zasady Kodeksu Cywilnego.
3. Odwołanie zostało skierowane do Komisji Odwoławczej przy PZKosz za pośrednictwem PLK ale do niej jeszcze nie dotarło.
4. Wszystkie wymogi stawiane przez PLK co do uczestnictwa w rozgrywkach zostały do dnia dzisiejszego spełnione i nie istnieją formalne i merytoryczne przeszkody co do naszej dalszej gry w ekstralidze.
5. W polskim prawie istnieje zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony odwołującej się.
6. zgodnie z zasadą dobrych obyczajów należy poinformować z wyprzedzeniem stronę przed publikacją tej informacji w mediach.

Mamy nadzieję że PLK po otrzymaniu naszego odwołania przekaże dokumenty do rozpatrzenia przez właściwy organ i wycofa się z niekorzystnego dla nas werdyktu lub podejmie decyzji we własnym zakresie do czego jest uprawniona.

Zarząd klubu

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *