Przemysław Kolener nie składa broni.

Mimo, że decyzja Polskiej Ligi Koszykówki o nieprzyznaniu Śląskowi Wrocław licencji na grę w Tauron Basket Lidze w sezonie 2012/2013 wydaje się ostateczna to władze wrocławskiego klubu nie składają broni. Poniżej prezentujemy odwołanie wysłane do Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki.

Odwołanie do Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki w Warszawie

W związku z pismem z 14 sierpnia 2012 r. (znak 1632/2012 ), informującym o tym, że nasze odwołanie z 3 sierpnia 2012 r. od decyzji nr 5/2012/2013, w sprawie odebrania naszemu klubowi licencji okresowej, pozostaje bez dalszego biegu, działając w imieniu Zarządu WKK Spółka Akcyjna w organizacji, zwracam się z wnioskiem o:

1) przywrócenie terminu do złożenia dokumentów weryfikacyjnych potwierdzających spełnienie przez nasz klub warunków uzyskania licencji okresowej
2) uznanie, że wszystkie wymogi licencyjne na dzień 8 sierpnia 2012 r. zostały przez nasz klub spełnione
3) uchylenie decyzji PLK nr 5/2012/2013 oraz przyznanie klubowi licencji
lub alternatywnie,
1) przywrócenie terminu do złożenia odwołania
2) uznanie – zgodnie z wnioskami zawartymi w odwołaniu – że wszystkie wymogi licencyjne na dzień 8 sierpnia 2012 r. zostały przez nasz klub spełnione i uchylenie decyzji PLK nr 5/2012/2013 oraz przyznanie klubowi licencji
lub przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia Komisji Odwoławczej PZKosz

Klub nasz dołożył wszelkich starań dla spełnienia wymogów licencyjnych. Obecnie wszystkie wymogi zostały spełnione.

Przekroczenie terminów nie obliguje PLK do odmowy wydania licencji, jedynie „może być przyczyną” jej niewydania.

Klub nasz stoi na stanowisku, ze rolą PLK jako organizatora rozgrywek jest wykazanie się absolutną elastycznością i wykorzystanie wszelkich możliwości dla umożliwienia gry klubom, które podpisały umowy o udział w lidze kontraktowej. Nie wydaje się, by w interesie – także finansowym – PLK było niedopuszczanie klubów do gry. Liga raczej powinna dołożyć maksimum wysiłku dla umożliwienia gry klubom o określonym poziomie organizacyjnym.

Wymogi licencyjne nie powinny być przyczyna karania klubów a jedynie gwarancją spełnienia wymaganych przez ligę standardów. Obecnie klub nasz gwarantuje – poprzez spełnienie wymogów – podtrzymanie takich standardów.

Dodatkowo podkreślamy , że naszym zdaniem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych w zakresie regulacji PLK powinny one być rozstrzygane na korzyść strony, w tym przypadku naszego klubu.

Przywrócenie terminu i uznanie naszych racji mieści się absolutnie w kompetencji PLK w ramach regulaminów tej ligi. Wierzymy, ze nie braknie dobrej woli dla umożliwienia nam udziału w rozgrywkach.

Wyrażamy nadzieję, że PLK podzieli nasze stanowisko, co spowoduje brak konieczności kierowania sprawy do rozpoznania przez wskazane w ustawie o sporcie organy nadzoru oraz dochodzenie na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów oraz zapłaty odszkodowania za poniesione wymierne szkody.

Z poważaniem Prezes Zarządu
Leszek Kilian

slask.wroclaw.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *