Zmiany w rozgrywkach TBL.

Polska Liga Koszykówki SA informuje, że został zakończony proces zatwierdzania regulacji na sezon 2012/2013. Po uchwaleniu ich przez Zarząd PLK SA, w piątek komplet regulaminów został zatwierdzony przez Zarząd PZKosz.

Najistotniejsze zmiany:

1) Obowiązek korzystania w sporach majątkowych (np. dotyczących rozliczeń kontraktowych) pomiędzy klubami a zawodnikami i trenerami z usług Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu lub Basketball Arbitral Tribunal, a nie z sądów powszechnych.

2) Brak możliwości występów w TBL spółki, która prowadzi działalność w innej dyscyplinie sportu..

3) Weryfikacja licencyjna (rozliczenie poprzedniego sezonu i przedstawienie budżetu na nowy sezon) będzie się odbywała w jednym terminie (w tym roku – do 16 lipca), a nie w dwóch jak do tej pory. Po nadesłaniu dokumentów kluby otrzymają siedem dni na ich uzupełnienie w przypadku stwierdzenia uchybień.

4) Do dnia 21 stycznia 2013 roku kluby, w ramach dodatkowej weryfikacji, będą przedstawiały dokumenty potwierdzające rozliczenie z zawodnikami, trenerami i urzędami. W przypadku uchybień możliwa będzie utrata punktów w tabeli lub nawet odebranie prawa gry w TBL.

5) Wprowadzony zostaje limit minimalnej kwoty, która musi być przeznaczona na wynagrodzenia zawodników, w wysokości 800 tys. zł brutto na sezon. Przed rozpoczęciem rozgrywek kluby muszą zgłosić skład zawodników, których suma zarobków przekracza tę kwotę. W przypadku, gdy na skutek rozwiązania umów suma ta spadnie poniżej 800 tys. zł w skali sezonu, PLK SA może odebrać klubowi prawo gry w TBL.

6) Zawodnicy zagraniczni, którzy wracają do klubu, nie będą wliczani do limitu koszykarzy podlegających opłacie za kolejnego obcokrajowca.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *