Zamojski nie dostał „listu czystości”

profile_przemysław_zamojskiPZKOSZ wydał dzisiaj oświadczenie, na mocy którego zawodnik występujący ostatnio w Treflu Sopot – Przemysław Zamojski nie dostał listu czystości.

Oto treść oświadczenia:

Szanowni Państwo!

Polski Związek Koszykówki wydał oświadczenie w sprawie listu czystości dla Przemysława Zamojskiego. Polski Związek Koszykówki informuje, że otrzymał od zawodnika Przemysława Zamojskiego wniosek o wydanie listu czystości z urzędu na podstawie dokumentów dotyczących sporu zawodnika z klubem Trefl Sopot SA. Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz oraz opinii prawnej uzyskanej w tej sprawie, PZKosz poinformował zawodnika, że na obecnym etapie sprawy nie jest uprawniony do wydania listu czystości. Wynika to z faktu, że klub Trefl Sopot SA odmówił wydania takiego listu, uzasadniając to faktem, iż wedle twierdzeń klubu Przemysław Zamojski pozostaje zawodnikiem klubu. Posiadanie ważnego kontraktu jest przesłanką uzasadniającą odmowę wydania listu czystości. Zaistniał więc spór między zawodnikiem a klubem, a zgodnie z zapisami kontraktu organem wybranym przez zainteresowane strony do rozstrzygania kwestii spornych jest Sąd Polubowny – Basketball Arbitral Tribunal w Genewie. Dopiero po jego rozstrzygnięciu, jest możliwe wydanie listu czystości z urzędu, co reguluje § 53, ust. 10 RWS o treści: „W razie uznania, że odmowa wydania Listu Czystości nie ma podstaw prawnych – właściwemu miejscowo WZKosz przysługuje prawo wydania Listu Czystości z urzędu”

Jacek Jakubowski Sekretarz Generalny Polski Związek Koszykówki

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *